Pelinkehityksen tulevaisuus

Videopelit ovat kehittyneet suunnattomasti viimeisten vuosien aikana. Kun niitä alettiin kehittämään kunnolla 1970- ja 1980-lukujen taitteessa, olivat pelit erilaisia kuin tänä päivänä. Parhaiten tuolta ajalta muistetaan Super Mario -konsolipelit. Niitä tehtiinkin useita erilaisia, ja ne toivat paljon iloa sen ajan lapsille ja nuorille. Tänä päivänä kyseiset Mario-pelit ovat kuitenkin jääneet kehityksessä kauas taakse ja muuttuneet vintage-aarteiksi. Tämän päivän videopeleissä keskitytään näyttävään visuaaliseen ilmeeseen ja upeisiin erikoistehosteisiin. Mitä enemmän erikoisuuksia peleissä on, sitä paremmin ne myyvät.

Pelinkehitys on vaativaa työtä. Siinä täytyy olla idearikas, koska kilpailevia yrityksiä on niin paljon. Koska teknologia kehittyy koko ajan, myös pelinkehitys uudistuu yhtä kovaa vauhtia. Tärkeintä pelinkehittämisessä on idean lisäksi se, millä alustalla pelejä pelataan. Pelin alusta määrittää sen, millä laitteilla peliä voidaan pelata. Jotkut pelit sopivat hyvin pelikonsoleille, mutta toisia voidaan pelata myös mobiililaitteilla. Pelit joka alustalle ovat kuitenkin muuttumassa yhdessä alan kehityksen kanssa. Jatka artikkelin lukemista, jossa kerrotaan pelinkehityksen tulevaisuuden näkymistä.

Pelialan muutoksen tuulia

Peliala on tällä hetkellä yksi nopeimmin kehittyvistä aloista. Pelialan täytyy seurata teknologian kehittymistä, ja sen on myös reagoitava muutoksiin nopeasti. Esimerkiksi tekoälyn uskotaan kehittyvän huomattavasti, joten teknologia tulee olemaan tulevaisuudessa vieläkin älykkäämpää ja itseohjautuvampaa.

Tulevaisuudessa pelimaailma muuttuu varmasti myös arkisemmaksi kuin nyt, koska sillä on suuri viihdearvo. Yhteiskuntamme alkaa käyttämään enemmän pelejä vaikkapa oppimistarkoituksessa. Voidaankin olettaa, että erilaiset hyötypelit yleistyvät. Peleistä tulee siksi osa työtä ja harrastusta, joten pelikehityksen tulee pysyä mukana muuttuvassa maailmassa.

Viihdeteollisuudessa tullaan varmasti siirtymään monipuolisempiin peleihin. Näillä haetaan sitä, että jokainen pelaaja voi itse osallistua enemmän pelaamiseen ja ikään kuin luoda pelistä itselleen elämyksen. Pelien sosiaalinen merkityskin korostuu tulevaisuudessa. Voidaan myös olettaa pelien, sosiaalisen median ja virtuaalisen todellisuuden sitoutuvan yhä tiukemmin toisiinsa. P

elinkehityksen on aikaisemmin ajateltu olevan keksijöiden puuhaa ja yksinäistä ahertamista. Näin on monesti ollutkin varsinkin lautapelien kohdalla. Toki kehittäjät tulevat aina olemaan osa alaa, mutta tulevaisuudessa pelialaa varmasti tullaan hoitamaan yhä kuluttajalähtöisemmin.

Pelialan turvallisuus ja pörssiin kirjautuminen

Tietoturvallisuuden merkitys tulee myös kasvamaan sitä mukaa, kun teknologia kehittyy. Alalla on monia haasteita, joista useat liittyvät esimerkiksi kuluttajatietojen keräämiseen ja yksityisyyden suojaan. Lakiin on tullut tiukennuksia. Nykyisin jokainen yritys joutuu suojelemaan asiakkaidensa tietoja tarkemmin. Tämä koskee myös pelialaa, sillä nykymaailmassa tietoturvariskit kasvavat koko ajan. Myös peliyrityksiin yritetään tehdä iskuja aina silloin tällöin. Yritykset joutuvat siis suojaamaan niin omia kuin asiakkaidensakin tietoja, joten tämän alueen asiantuntijoiden merkitys pelinkehitystiimeissä tulee kasvamaan.

Yhdessä turvallisuusasioiden ja teknologian kehityksen kanssa peliala on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana, eikä kasvulle näy loppua. Nykyään peliala on jo vakavasti otettava teollisuuden ala. Se pystyy kilpailemaan monien muita liiketoimintaa harrastavien yritysten kanssa, joten siitäkin huomaa, miten suuri ala on kyseessä.

Monet peliyritykset ovat jo kirjautuneet pörssiin ja tekevät mukavaa tulosta. Pelialalla onkin kysyntää myös sijoittajien keskuudessa. Monet ostavat nykyisin mieluummin peliyrityksen osakkeita kuin sijoittavat esimerkiksi perinteisempiin yrityksiin, kuten Koneeseen tai vaikka Nokiaan.

Tulevaisuuden pelikampus

Pelialan kehityksen myötä myös pelien kehitystapa muuttuu, josta esimerkkinä Oulun pelikampus. Siellä nimittäin kehitetään ensimmäistä peli-ekosysteemiä. Kampuksen tavoitteena onkin olla paras peli-ekosysteemin vuonna 2020. Pelikehityksen ajattelemista ekosysteemin kaltaisena suurena ja yhtäläisenä kokonaisuutena pidetään hyvänä asiana. Siitä uskotaan myös olevan hyötyä pelialalla.

Kampuksen tavoitteena on luoda kaikille kiinnostuneille ymmärrys siitä, mitä kaikkea pelinkehitykseen kuuluu. Siinä kiinnitetään huomiota pelikoulutukseen, markkinointiin ja jakeluun. Näiden avulla pääsee jo pitkälle ja pyritään luomaan juuri ekosysteemin kaltaista suurta kokonaiskuvaa pelialasta.

Ideaa peli-ekosysteemistä on jo viety eteenpäin eurooppalaiselle yleisölle. Vaikka kampuksen tavoitteena on ensisijaisesti tuoda tätä näkökulmaa pelialalle, ei siitä olisi silti haittaa, jos ajatus lähtisi leviämään laajemmallekin. Myös kampuksen toimintaa halutaan laajentaa. Jatkossa siellä voisi toimia myös vaikkapa markkinointiin tai äänisuunnitteluun keskittyviä yrityksiä. Näin ajattelua voisi viedä laajemmalle ryhmälle jopa Suomen ulkopuolelle. Oulun pelikampus on siis ainoa laatuaan, koska mitään edes lähellekään vastaavaa ei ole aikaisemmin nähty missään päin maailmaa.

Stipendejä pelialalle

Pelialaa halutaan tukea, koska se on yksi tämän hetken nopeimmin kehittyvistä aloista. Suomessa itääkin idea perustaa rahasto, joka tukisi ainoastaan pelialan uusia nimiä. Näiden tukirahojen turvin uudet yritykset voisivat keskittyä kehittämään rauhassa pelejä ilman, että niiden tarvitsee huolehtia alati loppuvista rahavaroista. On nimittäin selvää, että lähes jokainen pelejä kehittävä yritys on tehnyt epäonnistuneita pelejä ennen kuin niiden suuri läpimurto on syntynyt. Sen vuoksi rahasto onkin oiva idea tukea aloittelevia yrityksiä.

Suomalaisosaaminen nousuun

Peliala kehittyy huomattavan kovaa vauhtia ja pelialan yrityksiä listautuu pörssiin kovempaa tahtia kuin koskaan. Voidaan siis olettaa pelialan olevan yksi tämän hetken nopeimmin kasvavista aloista, joita sijoituksesta kiinnostuneiden kannattaa pitää silmällä.

Suomalaiset pelialan yritykset tekevät hyvää tulosta joka puolella maailmaa. Suomalaisten suosio räjähti Angry Birds -pelin tultua markkinoille. Roviolta voidaan odottaa myös seuraavaa menestyspeliä, joka varmasti on tulossa pian. Alalla tapahtuvan jatkuvan kehityksen myötä tulemme varmasti kohtamaan lähitulevaisuudessa paljon uutta, jota jäämme innolla odottamaan.

Leave a Comment