Mobiilipelien kehityksessä idea ratkaisee

Pelit ovat elektronisen taiteen muoto, joka kasvattaa suosiotaan kiihtyvällä tahdilla. Vaikka tätä monipuolista, hauskaa ja monissa tapauksissa kehittävääkin ajanviettotapaa vastaan on käyty monelta rintamalta, mitä moninaisimmin, perättömin syytöksin, sillä ei ole ollut merkittävää vaikutusta sen suosioon. Jokainen, joka on koskaan kokeillut mitä tahansa digitaalista peliä, pystyy varmasti näkemään sen huomattavan potentiaalin. Perinteisesti suosituimpia pelialustoja ovat olleet erilaiset pelikonsolit ja tietokoneet, mutta tänä päivänä yhä useampi peli suunnitellaan mobiililaitteita ajatellen.

Modernit mobiililaitteet, eli puhelimet ja tablettitietokoneet, joista käytetään toisinaan myös nimitystä älylaite, ovat valloittaneet markkinat huomattavan lyhyessä ajassa. Kaiken alkupisteeksi voidaan asettaa juuri matkapuhelimien tehokkuuden ja muiden ominaisuuksien kehittyminen, mikä mahdollisti niiden käyttämisen muuhunkin kuin puhelintoiminnollisuuksiin. Vaikka näitä ominaisuuksia pyrittiinkin pitkään soveltamaan vain niin kutsuttuihin “hyötyohjelmiin”, vasta puhelimen viihdekäyttö, joka määrittyy pitkälti juuri pelaamisen kautta, sai ihmiset ottamaan ne omikseen. Joten ei ole mikään ihme, että mobiilipelien kehittäminen on tänä päivänä monien ainoa tavoite.

Mobiilipelien kehittämisen perusteet

Varmaan jokaisella on joskus käynyt mielessä, millaisen pelin he kehittäisivät, jos tähdet vain olisivat sellaisessa asennossa, että aikaa, rahaa ja muita resursseja olisi riittävästi näiden ideoiden toteuttamiseksi. Sillä aivan samalla tavalla kuin muissakin pelityypeissä, myös mobiilipelien kehittäminen lähtee ideasta, jota lähdetään kehittämään enemmän tai vähemmän systemaattisesti kohti lopullista tuotosta.

Ensimmäinen vaihe idean jälkeen on miltei poikkeuksetta konseptointi, jonka aikana perusideaa kehitetään kokonaisvaltaisemmaksi ja selkeämmäksi. Näin avautuu myös mobiilipeliprojektin laajuus ja tekniset vaatimukset.

Normaalissa mobiilipelituotannossa konseptointia seuraa esituotantovaihe, jonka aikana projektin toteutumisen vaatimuksia kartoitetaan tarkemmin. Pelinkehittäjät keräävät referenssimateriaalia vaikkapa muista samanlaisista peleistä, elokuvista tai mistä tahansa materiaalista. Esituotannon aikana erityisesti konseptitaiteilijoiden työpanos korostuu.

Esituotantoa seuraakin sitten tuotantovaihe, jossa peli-idean toimivuutta testataan erilaisilla prototyypeillä. Erilaisia prototyyppejä kehitetään tavallisesti useita erilaisia, ja niiden hienostuneisuus kehittyy versio versiolta. Ja vaikka prototyyppeihin käytetään paljonkin aikaa, varsinainen pelituotanto kannattaa siitä huolimatta aloittaa niin sanotusti puhtaalta pöydältä.

Alustatalous ja rahoitus

Aikana, jolla suurin osa videopeleistä kehitettiin vain tietokoneille ja pelikonsoleille, pelien kehittämisen maailmaa oli helpompi pitää hieman nykyistä tilannetta yksinkertaisempana. Mobiililaitteiden yleistyminen myös suosittuina pelialustoina toi pelien kehittämiseen oman huomioitavan osa-alueensa.

Tänä päivänä huomattava osa peleistä kehitetään pelkästään mobiilipelimarkkinaa ajatellen. Tämä on ymmärrettävä kehityssuunta, sillä pelinkehittäjien näkökulmasta jokainen älypuhelimen omistaja on potentiaalinen asiakas, jonka ei tarvitse hankkia erikseen erillistä laitetta heidän pelejä pelatakseen. Mutta tällä alustatalouden ilmiöllä on ollut vaikutuksia myös pelien toiminnollisuuksiin.

Vaikka mobiilipelit vaikuttavat monesti yksinkertaisemmilta kokonaisuuksilta kuin massiivisemmat tietokone- ja konsolipelit, vaatii niiden suunnittelu ja tuottaminen miltei yhtä paljon aikaa, rahaa ja muita aina tiukalla olevia resursseja. Mobiilipelien ekosysteemi onkin monella tapaa erilainen vaikkapa konsolipeleihin verrattuna juuri sen tähden, että kalleimmat niistä maksavat korkeintaan muutamia euroja, ja huomattavan monien pelaamisen aloittaminen on täysin ilmaista. Näiden pelien olemassaolo saatetaankin rahoittaa peliin myytävällä mainostilalla tai jopa pelin sisäisillä transaktioilla, joita maksamalla pelaajien on helpompi edetä pelissä.

Sosiaalisuuden vaikutus pelien menestymiseen

Ihminen on pohjimmiltaan sosiaalinen eläin, ja vaikka se ei välttämättä näkynytkään varhaisimpien digitaalisten pelien toiminnoissa mitenkään itsestään selvästi, on sosiaalisuus aina ollut merkittävä osa pelaamisesta saatavaa nautintoa. Mitäpä muutakaan olisivat olleet varhaisten pelihallipelien leaderboardit ja highscoret?

Tänä päivänä suurimmat pelaajaennätykset rikotaan juuri niissä konsoli- ja tietokonepeleissä, joiden monipeli toimii hyvin verkkoyhteyden välityksellä, sallien pelaamisen niin muita pelaajia kuin pelin tekoälyäkin vastaan. Myös mobiilipelaamisessa sosiaalisuus on aina ollut menestyksen merkittävimpiä tekijöitä.

Koska mobiilipelaamisen luonne, kuin myös monet mobiilin pelialustan aiheuttamista rajoituksista, asettavat mobiilipelien kehitykselle omanlaisia vaatimuksiaan, on mobiilipelin kehittämisessä otettava lähes aina huomioon pelaajayhteisöjen odotukset. Pelaaminen onkin siinä määrin rakas ajanviete sen harrastajille, että pelaajilla on tapana organisoitua luonnostaankin omien suosikkipeliensä ympärille. Nämä yhteisöt toimivat pelinkehittäjien kannalta korvaamattomana resurssina, jonka kautta pelin kehittämiseen on mahdollista löytää uusia ideoita ja aiheita, kuin myös ylläpitää peliin liittyviä keskusteluja, jotka lisäävät pelin pelaamista.

Mobiili vs. konsoli – tänään ja tulevaisuudessa

Kun kaikki uutisointi on luonteeltaan mahdollisimman huomiohakuista, on hyvin yleistä, että alaa kuin alaa koskevissa julkaisuissa suositaan kontroversaaleja ja tietoisen jyrkkiä äänenpainoja huomioarvon maksimoimiseksi. Monien pelien ystävien korvissa kaikuvat vieläkin ne hurjat julistukset, jotka ennustivat konsolipelaamisen korvautuvan tulevaisuudessa kokonaan mobiilipelaamisella. On tietysti totta, että näistä tulevaisuudenkuvista ei ole kulunut kovinkaan pitkään, mutta ainakaan toistaiseksi näin ei näytä käyneen, eikä huomattavia merkkejä moisesta muutoksesta voi ainakaan vielä pitää täysin vedenpitävinä.

Suunta eteenpäin

Erilaisilla laitteilla pelaaminen on ollut jo kotvan aikaa suosiotaan kiihtyvällä tahdilla kasvava tapa viettää aikaa, jota eivät enää suosi pelkästään kaikkein nuorimmat, vaan enenevissä määrin myös varttuneemmatkin ihmiset. Yksi huomionarvoisimmista elementeistä tässä kehityssuunnassa on ollut tapa, jolla pelinkehittäjät ovat omaksuneet erilaisten mobiililaitteiden tarjoamat mahdollisuudet. Mobiilit älylaitteet, kuten älypuhelimet ja tablettitietokoneet, ovat löytäneet tiensä lähes kaikkiin koteihin ja käsiin, mikä lupaa hyvää tulevaisuutta monille, jotka haaveilevat oman mobiilipelin kehittämisestä ja julkaisemisesta.

Leave a Comment